มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรม อบต.

ภาพการทำกิจกรรม อบต.ห้วยยั้ง

28 ก.ย. 2566
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้ว

1 ก.ย. 2566
โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียน และ ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียน และ ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียน แล

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นาขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่

โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (กิจกรรมทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (กิจกรรมทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการน

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหา

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

กลุ่มทอผ้า, เมล็ดพันธุ์ข้าว

วีดีโอ

วีดีทัศน์, วีดีโอ, วิถีชาวบ้าน, อาชีพ

สถานที่สำคัญ

โรงเรียน, วัด, อ่างเก็บน้ำโว้งลาน

ข่าวสาร อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.ห้วยยั้ง

28 ก.ย. 2566การเผบแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่ 3
23 มิ.ย. 2566ประชาสัมพันธ์ โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 205
12 พ.ค. 2566ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ออกบริการเก็บภาษี นอกสถานที่ 202
27 เม.ย. 2566จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 202
30 มี.ค. 2566จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 192
6 มี.ค. 2566ร่วมกันป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 330
23 ก.พ. 2566จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2566 190
27 ม.ค. 2566จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 170
7 ธ.ค. 2565จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 189
17 พ.ย. 2565อัตราการจัดเก็บภาษี 489
3 เม.ย. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 251
3 เม.ย. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 242
3 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 244
3 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 241
3 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 235
2 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 263
5 ม.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 259
4 ม.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 254
6 ธ.ค. 2565ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 276
2 ธ.ค. 2565ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 252
31 ส.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566 23
4 ส.ค. 2566ประกาศ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 95
26 มิ.ย. 2566ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 177
21 มิ.ย. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายหมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 6ฯ 143
6 มิ.ย. 2566ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 153
8 พ.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 248
3 พ.ค. 2566ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 145
3 เม.ย. 2566ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 158
31 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง การบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 249
29 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 276

ลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ

ระบบส่วนกลาง

E-Service

ระบบส่วนกลาง

กระดานสนทนา

กระทู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

เลิฟซี ทราเวล

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2566

เลิฟซี ทราเวล 20 ก.ย. 2566 20/ 0

ติดต่อขอน้ำใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2566

ผู้หวังดี 22 เม.ย. 2566 148/ 1

ความหมายแอปเปิ้ลโฮสเตสฟรุตแอ๊บแบ๊ว แคปออยล์วิภัชภาค

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2566

โปรดิวเซอร์ 21 เม.ย. 2566 170/ 1