มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรม อบต.

ภาพการทำกิจกรรม อบต.ห้วยยั้ง

28 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

22 มี.ค. 2566
โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาส

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหาร

โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำข

โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำขอ

ห้าม!!!!! เผ่าป่าในที่โล่ง

ห้าม!!!!! เผ่าป่าในที่โล่ง

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลห้วยยั้งทั้ง 9 หมู่บ้าน ❌ห้ามเผาในที่โล่งท

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

กลุ่มทอผ้า, เมล็ดพันธุ์ข้าว

วีดีโอ

วีดีทัศน์, วีดีโอ, วิถีชาวบ้าน, อาชีพ

สถานที่สำคัญ

โรงเรียน, วัด, อ่างเก็บน้ำโว้งลาน

ข่าวสาร อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.ห้วยยั้ง

3 เม.ย. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 93
3 เม.ย. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 77
3 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 82
3 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 80
3 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 80
2 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 84
5 ม.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 88
4 ม.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 82
6 ธ.ค. 2565ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 100
2 ธ.ค. 2565ประกาศ เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) 83
8 พ.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 57
31 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง การบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66
29 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 104
24 มี.ค. 2566ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า) 106
3 มี.ค. 2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 135
13 ก.พ. 2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้ 110
3 ก.พ. 2566ประกาศ เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอลชาย 7 คน และวอลเลย์บอลชาย ประจำปีงบประมาณ 2566 236
1 ก.พ. 2566ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย 136
17 ม.ค. 2566พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 112
16 ม.ค. 2566ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 95

ลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ

ระบบส่วนกลาง

E-Service

ระบบส่วนกลาง

กระดานสนทนา

กระทู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

ติดต่อขอน้ำใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2566

ผู้หวังดี 22 เม.ย. 2566 32/ 1

ความหมายแอปเปิ้ลโฮสเตสฟรุตแอ๊บแบ๊ว แคปออยล์วิภัชภาค

อัพเดทล่าสุด 21 เม.ย. 2566

โปรดิวเซอร์ 21 เม.ย. 2566 65/ 1