มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการเชิงรุก ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรม อบต.

ภาพการทำกิจกรรม อบต.ห้วยยั้ง

27 เม.ย. 2565
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหว

27 เม.ย. 2565
ร่วมทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

ร่วมทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้นายอาริยะ อินทพงษ์ รองนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานจ

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็

20 เมษายน 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งคณะกรรมการผ่านช่างผู้ควบคุมงาน เ

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

8 เมษายน 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งคณะกรรมการผ่านช่างผู้ควบคุมงาน ตร

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหาร

ผลิตภัณฑ์ในตำบล

กลุ่มทอผ้า, เมล็ดพันธุ์ข้าว

วีดีโอ

วีดีทัศน์, วีดีโอ, วิถีชาวบ้าน, อาชีพ

สถานที่สำคัญ

โรงเรียน, วัด, อ่างเก็บน้ำโว้งลาน

ข่าวสาร อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ อบต.ห้วยยั้ง

4 ก.ค. 2565แบบหนังสือลาออกจากราชการ 20
6 ต.ค. 2564ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 205
9 มิ.ย. 2564แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานยาสูบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 56
11 ก.พ. 2564ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ 598
16 ต.ค. 2563แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564 471
6 ต.ค. 2563ประชาสัมพันธ์ การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 763
30 ก.ย. 2563นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 551
6 ม.ค. 2563ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณขิงข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 911
21 พ.ย. 2562ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะจัดเก็บจริงในช่วงปี พ.ศ.2563 - 2564 1,152
14 พ.ย. 2562ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลห้วยยั้ง 449
5 เม.ย. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 65
10 ก.พ. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 70
3 ก.พ. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 54
6 ม.ค. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ. 83
3 ธ.ค. 2564ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 72
1 พ.ย. 2564ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 72
21 ต.ค. 2564ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 66
6 ก.ค. 2564ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรื 468
6 ก.ค. 2564ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ 446
8 มิ.ย. 2564ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมกำแพงปากท่อและหูช้าง (ช่วงนานางน้ำค้าง) หมู่ที่ 493
27 มิ.ย. 2565ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 24
23 มิ.ย. 2565ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16/2565 21
2 มิ.ย. 2565ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 46
27 พ.ค. 2565ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 69
3 พ.ค. 2565ประกาศ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 24
5 เม.ย. 2565รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 61
1 เม.ย. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 74
1 เม.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 75
17 มี.ค. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เชื 68
16 มี.ค. 2565ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 70

ลิงค์ต่างๆที่น่าสนใจ

ระบบส่วนกลาง

E-Service

ระบบส่วนกลาง

กระดานสนทนา

กระทู้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

หัวข้อ ผู้เขียน วันที่ อ่าน / ตอบ

ขอน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

อัพเดทล่าสุด 7 พ.ค. 2564

จินตนา หงษ์ยนต์ 07/05/2021 509 / 2

พูดคุยแนะนำ สถานที่น่าสนใจ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 18/11/2018 1,057 / 0

แนวทางการพัฒนา ตำบลห้วยยั้ง ในปี 2562

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2561

ประทีป เพ็ญแจ้ง 18/11/2018 1,010 / 0