โรงเรียนบ้านสุขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร, 62110 โทรศัพท์: 055 757 242

รายละเอียด

โรงเรียนบ้านสุขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร, 62110 โทรศัพท์: 055 757 242


ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google