สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างโว้งลาน

อ่างโว้งลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : อ่างโว้งลาน ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขติดต่อสอบถาม : latitude : 16.66 longitude : 99.62

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

โรงเรียนบ้านสุขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

โรงเรียนบ้านสุขุม (อนุสรณ์พลยงค์)

โรงเรียนบ้านสุขุม (อนุสรณ์พลยงค์)หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร, 62110 โทรศัพท์: 055 757 242

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดลานไผ่วณาราม

วัดลานไผ่วณาราม

หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย กำแพงเพชร 64140

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google

วัดคลองราษฏร์เจริญ

วัดคลองราษฏร์เจริญ

หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110

ดูที่ตั้งบนแผนที่ Google