หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน และศูนย์เรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูคนพิการวัดพระศรีอารย์ พร้อมมอบตัวอย่างถังขยะเปียกครัวเรือนให้กับผู้แทนชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ (ส่งความรู้ สร้างความสุข) ปี ๒
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มท. นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มท. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา และตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. (หลักสูตรพื้นฐาน) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ร่วมกิจกรรม (ชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง) ณ บริเวณชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Success of Waste Separation-Change for Good : ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ-เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ เป็นประธานเปิดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา ๙๐๔ วปร. หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (คืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ ๒)
นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัลองค์กรที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. นำคณะผู้บริหาร สถ. พร้อมด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒