หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหาร สถ. ร่วมตรวจเยี่ยมบูธ สถ. ในงานกาชาดประจำปี 2562
สถ. จับมือ กสศ. ลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น
สถ. จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
สถ. เชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562
อธิบดี สถ. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการขยะในระดับภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในเอเชีย"
มท.2 ร่วมหารือคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษไทย ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการ จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี
นายประยูร รัตนเสนีย์ อสถ. และนางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. พร้อมด้วยนายขจร ศรีชวโนทัย ร.อสถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ
อธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562