หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

สถ. จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
สถ. เชิญชวนพี่น้องประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงมหาดไทยในงาน Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ชู ถังขยะเปียก เป็นนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะ-ลดโลกร้อน
รองอธิบดี สถ. ร่วมกิจกรรมส่งมอบผ้าห่มในโครงการ (ไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว) ปีที่ 23
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เชิญชวนพี่น้องประชาชนรับชมนิทรรศการในงาน Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2565 พบกับการนำเสนอ live action จาก 16 อปท. ต้นแบบ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถ.เตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ อปท. แนะแนวทางปฏิบัติมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สถ. ร่วมมือภาคีเครือข่าย เสริมเเข็งแกร่งท้องถิ่น ใช้ Traffy Fondue บริการประชาชน
สถ. ร่วมมือยูนิเซฟขับเคลื่อนแผนความร่วมมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
มท. ร่วมมือภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร (อุ่นใจไซเบอร์)
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 และ 2565 ยกย่อง 28 จังหวัดต้นแบบการจัดการขยะที่เป็นเลิศ
สถ. ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัลบริการภาครัฐผ่านระบบ e-Service และแอปพลิเคชันต่างๆ