หนังสือสั่งการ สถ.

หนังสือสั่งการ สถ.

สถ. ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2566
สถ. จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
สถ. จัดประชุมหารือข้อราชการรายสัปดาห์
อธิบดี สถ. ร่วมเปิดงาน OTOP Midyear 2023 "ที่สุดแห่งภูมิปัญญา รังสรรค์จากการพัฒนา เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย"
อธิบดี สถ. เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ครั้งที่ 9
มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบนโยบายสำคัญ 10 ข้อ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก หนุนเสริมคาร์บอนเครดิต-พัฒนาระบบสาธารณสุขปฐมภูมิ ยกระดับ รพ.สต. "ยาดี หมอเก่ง" พร้อมเตรียมการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข
อธิบดี สถ. เรียกประชุมท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ สานฝันนโยบาย 10 ข้อ มท.1
อธิบดี สถ. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหงาว จังหวัดระนอง
อธิบดี สถ. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมการปรับภูมิทัศน์หาดส้มแป้น