คำค้นหา รูปกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

13 ม.ค. 2564
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร

18 ธ.ค. 2563
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที

16 ธ.ค. 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

3 ธ.ค. 2563
ประชุมผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประชุมผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักด

3 ธ.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศัก

4 ธ.ค. 2563
มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 50 วัน)

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 50 วัน)

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นา

5 ธ.ค. 2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2563

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม 5 ธันวาคม 2563

ภาคเช้า วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของน

7 ธ.ค. 2563
โครงการจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม และ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง

โครงการจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม และ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

7 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักด

8 ธ.ค. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

14 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

11 มี.ค. 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง

27 พ.ย. 2563
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักด

26 พ.ย. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1

25 พ.ย. 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

10 พ.ย. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ น

18 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

18 พ.ย. 2563
ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายข

29 ต.ค. 2563
รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประธานกองท

28 ต.ค. 2563
โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

27 ต.ค. 2563
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

23 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

21 ต.ค. 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง

9 ต.ค. 2563
ลงพื้นที่ดูการขุดลอกวัชพืช ผักตบชวา ในลำคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

ลงพื้นที่ดูการขุดลอกวัชพืช ผักตบชวา ในลำคลองห้วยยั้ง หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วย นายอ

9 ต.ค. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค

13 ต.ค. 2563
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

13 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

8 ต.ค. 2563
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านคลองกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

6 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อ

5 ต.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

5 ต.ค. 2563
ลงพื้นที่ตรวจสอบภัยน้ำท่วม

ลงพื้นที่ตรวจสอบภัยน้ำท่วม

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ น

5 ต.ค. 2563
ประชุมผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประชุมผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

2 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยั้ง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อิ

2 ต.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.ห้วยยั้ง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อิ

30 ก.ย. 2563
พิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระอาคาร ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

พิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงเพลพระอาคาร ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง

30 ก.ย. 2563
ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์)

ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์)

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 12.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

30 ก.ย. 2563
โครงการการดูแลภาวะข้อเข่าเสื่อม ด้วยสมุนไพรในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

โครงการการดูแลภาวะข้อเข่าเสื่อม ด้วยสมุนไพรในชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

29 ก.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ

29 ก.ย. 2563
โครงการลดภาวะไตเสื่อม ในผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว

โครงการลดภาวะไตเสื่อม ในผู้ป่วยเรื้อรัง หมู่ที่ 6 บ้านลานช้างท่าว

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 พ.ศ. เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

25 ก.ย. 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนำการปรุงอาหารปรุงสุกสะอาด

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกนนำการปรุงอาหารปรุงสุกสะอาด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

24 ก.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชก

18 ก.ย. 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

17 ก.ย. 2563
ประชุมผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

ประชุมผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศัก

15 ก.ย. 2563
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

10 ก.ย. 2563
ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2563

ประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง????

10 ก.ย. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา

9 ก.ย. 2563
โครงการนำผู้เรียนทัศนศึกษา และเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการนำผู้เรียนทัศนศึกษา และเรียนรู้นอกสถานที่

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค

3 ก.ย. 2563
โครงการขยะ (กิจกรรมหลักการ 3Rs : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และRecycle (นำกลับมาใช้ใหม่))

โครงการขยะ (กิจกรรมหลักการ 3Rs : Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และRecycle (นำกลับมาใช้ใหม่))

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

3 ก.ย. 2563
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

2 ก.ย. 2563
ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือนกันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอ

1 ก.ย. 2563
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

27 ส.ค. 2563
ร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให

27 ส.ค. 2563
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนทึ่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนทึ่ พอ.สว.จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เข้าร่วมก

28 ส.ค. 2563
มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 (ไตรมาสที่ 4 )

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภาคเรียนที่ 1 (ไตรมาสที่ 4 )

วันศุกร์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเนินการมอบเง

28 ส.ค. 2563
โครงการลดการใช้สารเคมี ในกลุ่มเกษตรกร

โครงการลดการใช้สารเคมี ในกลุ่มเกษตรกร

วันศุกร์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

25 ส.ค. 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

21 ส.ค. 2563
ประชุมสภา อบต.ห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

ประชุมสภา อบต.ห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2

18 ส.ค. 2563
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการตำรวจฯ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการตำรวจฯ

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยน

17 ส.ค. 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

14 ส.ค. 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

13 ส.ค. 2563
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที

12 ส.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

ภาคเช้า วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. (ภาคเช้า) นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบร

11 ส.ค. 2563
มอบเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

มอบเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

10 ส.ค. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

7 ส.ค. 2563
การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อิน

7 ส.ค. 2563
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

นศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์

7 ส.ค. 2563
ร่วมถ่ายทำวีดีโอ

ร่วมถ่ายทำวีดีโอ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายอ

10 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนาย ขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ไ

22 ก.พ. 2562
การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของท่าน ขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

15 ส.ค. 2562
โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ น

5 ส.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อ

5 ส.ค. 2563
ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จั

12 ส.ค. 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไผ่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

6 ก.ย. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

27 ต.ค. 2562
กล่าวเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

กล่าวเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

1 ต.ค. 2562
โครงการบ้านลานไผ่สร้างแกนนำป้องกันโรคมะเร็งในชุมชน

โครงการบ้านลานไผ่สร้างแกนนำป้องกันโรคมะเร็งในชุมชน

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

25 ก.ย. 2562
กล่าวเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

กล่าวเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

24 ก.ย. 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธา

20 ก.ย. 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเ

28 ก.ค. 2563
ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาคค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาคค่ำ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบ

28 ก.ค. 2563
ช่วงเช้า กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ช่วงเช้า กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งโดยการนำของ นายขจรศักดิ

24 ก.ค. 2563
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำผังร่างฯ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำผังร่างฯ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ น

23 ก.ค. 2563
มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วย

22 ก.ค. 2563
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อ

21 ก.ค. 2563
ประชุมผู้บริหารและมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง

ประชุมผู้บริหารและมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ

25 ม.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างคนดี วิถีประชาธิปไตย

โครงการเสริมสร้างคนดี วิถีประชาธิปไตย

วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์ก

29 เม.ย. 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

25 มิ.ย. 2562
โครงการขยะ (กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการขยะ (กิจกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศัก

29 ต.ค. 2562
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

12 ธ.ค. 2561
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

20 ก.ค. 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งเด็กและเยาวชนในเขตตำบลห้วยยั้ง ประ

18 ก.ค. 2562
โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยการจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ น

13 มิ.ย. 2562
โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์)

โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย (กิจกรรมทำดอกไม้จันทน์)

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศั

2 ก.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศัก

2 ก.ค. 2563
ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ประชุมผู้นำฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

3 ก.ค. 2563
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

1 ก.ค. 2563
ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค

9 ธ.ค. 2562
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์ร

28 ก.พ. 2563
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา

10 มิ.ย. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง

9 มิ.ย. 2563
ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ อบต.หนองหลวง และ อบต.บึงทับแรต

ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ อบต.หนองหลวง และ อบต.บึงทับแรต

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

4 มิ.ย. 2563
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์

4 มิ.ย. 2563
ร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

ร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

3 มิ.ย. 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายสุ

2 มิ.ย. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

2 มิ.ย. 2563
ประชุมผู้นำฯ พร้อมมอบถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง)

ประชุมผู้นำฯ พร้อมมอบถังขยะติดเชื้อ (ถังสีแดง)

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

1 มิ.ย. 2563
ส่ง นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต เจ้าพนักงานธุรการ

ส่ง นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต เจ้าพนักงานธุรการ

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

29 พ.ค. 2563
มอบของที่ระลึกให้กับ นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต เจ้าพนักงานธุรการ

มอบของที่ระลึกให้กับ นายกิตติพงษ์ แก้วดุสิต เจ้าพนักงานธุรการ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

27 พ.ค. 2563
ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.30 น.นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบห

14 เม.ย. 2563
มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

30 เม.ย. 2563
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

25 พ.ค. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

21 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

20 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อ

19 พ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

18 พ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

20 เม.ย. 2563
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

5 พ.ค. 2563
โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการ “รับอาหารฟรีครับ” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” โ

12 พ.ค. 2563
มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา

13 พ.ค. 2563

"ตู้ปันสุข อบต.ห้วยยั้ง"

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค

13 พ.ค. 2563
เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอขอบคุณนายคมกฤษ ศิริรักษ์ (เสี่ยกอล์ฟ)

5 พ.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

5 พ.ค. 2563
ประชุมผู้นำพร้อมแจกเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ

ประชุมผู้นำพร้อมแจกเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

12 พ.ค. 2563
สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวาตภัย

สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวาตภัย

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบให้นายอ

8 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ

6 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

11 พ.ย. 2562
มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ไตรมาสที่ 1

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ไตรมาสที่ 1

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้ว

29 ต.ค. 2562
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

5 พ.ย. 2562
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา

12 พ.ย. 2562
พิธีต้อนรับและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พิธีต้อนรับและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

18 พ.ย. 2562
ประชุมสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

14 พ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจร

21 พ.ย. 2562
อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ