ร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

ร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศพด.บ้านคลองห้วยยั้ง

  • วันที่ 4 มิ.ย. 2563
  • (23) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปกครอง ร่วมก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง โดยได้รับเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 170,000.-บาท จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงสร้างส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :