โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • วันที่ 25 มิ.ย. 2562
  • (21) เข้าชม

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้ดำเนินการจัดโครงการและเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การนำกลับมาใช้ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับประชาชนตำบลห้วยยั้งในเรื่องคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีนางสุวรรณี บุญญาโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :