โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยยั้ง

โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยยั้ง

  • วันที่ 31 พ.ค. 2562
  • (60) เข้าชม

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบให้นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัด อบต.ห้วยยั้ง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ออกประชาคมหมู่บ้าน ตามโครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และแผนชุมชน หมู่ 1 - หมู่ 9 ตำบลห้วยยั้ง ระหว่างวันที่ 22 - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

คำค้นหา :