ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามสัดส่วนระดับตำบล

  • วันที่ 5 มิ.ย. 2562
  • (86) เข้าชม

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล เพื่อทบทวน/จัดลำดับความสำคัญของโครงการในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :