โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กิจกรรม Big Cleaning Day)

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กิจกรรม Big Cleaning Day)

  • วันที่ 24 มิ.ย. 2562
  • (192) เข้าชม

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง และประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบท พ่นหมอกควัน หมุนเวียนกันไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (กิจกรรม Big Cleaning Day)

คำค้นหา :