ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

  • วันที่ 18 ต.ค. 2561
  • (223) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง 

ในการประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม 2561 ไตรมาสที่ 3 และ 4 (ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2561) และรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.รายงานสถานะการเงินการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และรายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 11.41 น. โดย คุณ ธเนตร คชรักษ์

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :