ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 16 ต.ค. 2561
  • (142) เข้าชม

    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2561 เวลา 15.03 น. โดย คุณ ธเนตร คชรักษ์

ภาพกิจกรรม :