ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

  • วันที่ 11 ต.ค. 2561
  • (140) เข้าชม

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 15.12 น. โดย คุณ ธเนตร คชรักษ์

ภาพกิจกรรม :