โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

  • วันที่ 28 มี.ค. 2566
  • (53) เข้าชม

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลห้วยยั้งเข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนในการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าระงับสาธารณภัยต่างๆ สร้างความตระหนักให้มีความกระตือรือร้น และมีความสามารถในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพานทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา และเทศบาลตำบลทุ่งทราย ดำเนินการโดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :