โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

  • วันที่ 22 มี.ค. 2566
  • (202) เข้าชม

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก และให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยั้งในเรื่อง การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทราบถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีนายธีระวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรานกระต่าย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ดำเนินการโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :