โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

  • วันที่ 10 มี.ค. 2566
  • (161) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย สำหรับเด็กนักเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง (ป้องกันและลดความเสี่ยงเด็กจมน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 57 คน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ทราบถึงอันตรายจากการจมน้ำและแหล่งน้ำเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและครูสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) คนจมน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1.นายมานพ ระเบียบ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2.นายสำราญ ละวรรณา ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ดำเนินการโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :