โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

  • วันที่ 4 มี.ค. 2566
  • (206) เข้าชม

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดโครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม แบ่งเป็นประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 12 ทีม ประเภทอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 6 ทีม 2.วอลเลย์บอลชาย จำนวน 6 ทีม สำหรับการจัดโครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ 2.เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3.เพื่อเป็นกิจกรรมรวมพลังประชาชนในการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในตำบล 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 5.เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและตำบล 6.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยนางดาหวัน อินทพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ร่วมพิธีเปิด ดำเนินการโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :