รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

  • วันที่ 1 ก.ย. 2565
  • (227) เข้าชม

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสุขขุม (อนุสรณ์พลยงค์) พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล ณ หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :