โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

  • วันที่ 29 ก.ย. 2565
  • (398) เข้าชม

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเนินการจัดโครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับท้องถิ่น โดยมี นายพิเชฐ พิมพา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :