ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

  • วันที่ 8 เม.ย. 2565
  • (206) เข้าชม

8 เมษายน 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งคณะกรรมการผ่านช่างผู้ควบคุมงาน ตรวจรับ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :