ตรวจรับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็

ตรวจรับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็

  • วันที่ 20 เม.ย. 2565
  • (45) เข้าชม

20 เมษายน 2565 ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งคณะกรรมการผ่านช่างผู้ควบคุมงาน เข้าตรวจรับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถยนต์ข้ามได้ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ต.ห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :