ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

  • วันที่ 7 เม.ย. 2565
  • (42) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง และหัวหน้าส่วนราชการ ออกประชุมพร้อมกับกำนันและชาวบ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง เรื่องการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองห้วยยั้ง พร้อมทั้งสำรวจความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำเกี่ยวกับลักษณะการใช้น้ำ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการน้ำประปา

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :