มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2565

  • วันที่ 8 เม.ย. 2565
  • (37) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา อบต. นักพัฒนาชุมชนฯ และพนักงานจ้าง ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2565 ทั้ง 9 หมู่บ้านเขตตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :