โครงการขยะ“ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ปีงบประมาณ 2564

โครงการขยะ“ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ปีงบประมาณ 2564

  • วันที่ 19 ส.ค. 2564
  • (17) เข้าชม

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเนินการจัดโครงการขยะ“ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”ปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :