โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  • วันที่ 8 เม.ย. 2564
  • (168) เข้าชม

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัดติยราชนารี) โดยมีนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบวัคซีนให้แก่ตัวแทนทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากปศุสัตว์อำเภอพรานกระต่าย ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :