มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)

  • วันที่ 29 ม.ค. 2564
  • (93) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นางสุชาดา ผิวอ่อนดี หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) จำนวน 50 วันให้แก่ โรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง จำนวน 5 แห่ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :