มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

  • วันที่ 13 ม.ค. 2564
  • (146) เข้าชม

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายอาริยะ อินทพงษ์ เลขานุการนายกฯ นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัด อบต. นายจตุพร ยุทธศิลป์เสวี ผอ.รพ.สต.ห้วยยั้ง นายนิมิตร หนองหลวง ผอ.รพ.สต.ลานไผ่ และนางศิริพร กระต่ายทอง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม. ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ภายในหมู่บ้าน พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :