โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 16 ธ.ค. 2563
  • (178) เข้าชม

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง พร้อมได้มอบเสื้อรุ่นให้กับผู้สูงอายุ โดยมี พระมหาบุญสงค์ ญาณสํวโร เจ้าคณะตำบลท่าไม้-วังควง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมด้วยผู้ใหญ่ยุทธนา วรรณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักธรรมดูแลสุขภาพจิต การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :