ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

  • วันที่ 18 พ.ย. 2563
  • (6) เข้าชม

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 โดยมีนายสุวิทย์ สอนนิล ปลัด อบต. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :