ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

  • วันที่ 18 พ.ย. 2563
  • (4) เข้าชม

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564 กำหนดกรอบโครงการ หรือกิจกรรมของปีงบประมาณใหม่ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :