รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

  • วันที่ 29 ต.ค. 2563
  • (116) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ต้นแบบนำร่อง การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมพาสาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :