โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

  • วันที่ 28 ต.ค. 2563
  • (33) เข้าชม

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิด โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้ง รพ.สต.บ้านลานไผ่ ดำเนินการโดย อสม. หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :