โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

  • วันที่ 27 ต.ค. 2563
  • (47) เข้าชม

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง อบต.ห้วยยั้ง รพ.สต.บ้านลานไผ่ ดำเนินการโดย อสม. หมู่ 7 บ้านท่ามะเฟือง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านท่ามะเฟือง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :