โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 21 ต.ค. 2563
  • (18) เข้าชม

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง โดยมีนางจุฑาทิพย์ พลยงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวภัทราวดี แสนเมือง แพทย์แผนไทยประยุกต์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยั้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์สำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :