ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำผังร่างฯ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำผังร่างฯ

  • วันที่ 24 ก.ค. 2563
  • (10) เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นายอาริยะ อินทพงษ์ เลขานุการนายกฯ นางน้ำส้ม เกตุวงษ์ ประธานสภาฯ นายสุวิทย์ สอนนิล ปลัด อบต. นายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัด อบต. และนายวรพจน์ โพธิ์กาศ ผอ.กองช่าง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำผังร่างฯ ผังเมืองรวมชุมชนพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร (กลุ่มเป้าหมาย ตำบลวังควง ตำบลท่าไม้ ตำบลห้วยยั้ง และตำบลหนองหัววัว) โดยนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย มอบหมายให้ นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางจุฑาทิพย์ พลยงค์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน นางสาวภัทราวดี แสนเมือง แพทย์แผนไทย จาก รพ.สต.ห้วยยั้ง ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :