มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • หน้าแรก /
  • กิจกรรม อบต. /
  • มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • วันที่ 23 ก.ค. 2563
  • (10) เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายอาริยะ อินทพงษ์ เลขานุการนายกฯ กำนัน สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มอบเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการจ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000.-บาท ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้สูงอายุ จำนวน 219 ราย และผู้พิการ จำนวน 95 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :