โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  • วันที่ 22 ก.ค. 2563
  • (18) เข้าชม

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน ROYAL THAI VOLUNTEERS เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “Doing Good Deeds For Country And People” โดยมี ผู้บริหาร ผู้นำ ผอ.โรงเรียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เด็กนักเรียน และประชาชนจิตอาสาตำบลห้วยยั้ง ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดกวาดถนน ล้างถนนภายในบริเวณโรงเรียนบ้านลานไผ่ ณ หมู่ที่ 9 บ้านลานไผ่ ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :