ประชุมผู้บริหารและมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง

ประชุมผู้บริหารและมอบเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 21 ก.ค. 2563
  • (21) เข้าชม

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลห้วยยั้ง และมอบเงินอุดหนุนโครงการฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :