ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ อบต.หนองหลวง และ อบต.บึงทับแรต

ต้อนรับท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ อบต.หนองหลวง และ อบต.บึงทับแรต

  • วันที่ 9 มิ.ย. 2563
  • (18) เข้าชม

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายสุวิทย์ สอนนิล ปลัด อบต. นายประสิทธิ์ มีบัว รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้การต้อนรับนายอภิวิชญ์ ธิรินทอง ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ พร้อมคณะ อบต.หนองหลวง และ อบต.บึงทับแรต ได้มาเยี่ยมชมสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง

คำค้นหา :

ภาพกิจกรรม :