ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
19 เม.ย. 2567
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอ

19 เม.ย. 2567
โครงการ

โครงการ "เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย"

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอ

18 เม.ย. 2567
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย หมู่ 6 บ้านลานช้างท่าว

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทย หมู่ 6 บ้านลานช้างท่าว

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

11 เม.ย. 2567
โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง หมอประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

โครงการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบาง หมอประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

10 เม.ย. 2567
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2567

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบ

5 เม.ย. 2567
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

22 มี.ค. 2567
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ดำเ

15 มี.ค. 2567
โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

โครงการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบ

8 มี.ค. 2567
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2567

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การ