ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
18 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

18 พ.ย. 2563
ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

ประชุมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายข

29 ต.ค. 2563
รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น (ระดับเขต) ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประธานกองท

28 ต.ค. 2563
โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

โครงการบ้านทุ่งยาวขยับกายคลายเครียด ลดพุงลดโรค

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

27 ต.ค. 2563
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

โครงการส่งเสริมความรู้เรื่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง บ้านท่ามะเฟือง

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

23 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

21 ต.ค. 2563
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง

13 ต.ค. 2563
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 18.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์

13 ต.ค. 2563
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์