ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
28 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป

22 มี.ค. 2566
โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

โครงการขยะ (กิจกรรมคัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็นปร

21 มี.ค. 2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป็

10 มี.ค. 2566
โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

โครงการใช้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุ/อุบัติภัย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินท

4 มี.ค. 2566
โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการแข่งขันกีฬาห้วยยั้งคัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพ

3 มี.ค. 2566
ห้าม!!!!! เผ่าป่าในที่โล่ง

ห้าม!!!!! เผ่าป่าในที่โล่ง

ขอความร่วมมือพี่น้องชาวตำบลห้วยยั้งทั้ง 9 หมู่บ้าน ❌ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ☑️มี

20 ก.พ. 2566
โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเสริมสร้างคนดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

17 ก.พ. 2566
โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

โครงการอนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

15 ก.พ. 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์