ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
14 ส.ค. 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กินจืด ยืดชีวิต พิชิตโรค

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั

13 ส.ค. 2563
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที

12 ส.ค. 2563
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ

ภาคเช้า วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.30 น. (ภาคเช้า) นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบร

11 ส.ค. 2563
มอบเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

มอบเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

10 ส.ค. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

7 ส.ค. 2563
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

นศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์

7 ส.ค. 2563
ร่วมถ่ายทำวีดีโอ

ร่วมถ่ายทำวีดีโอ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร้อมด้วยนายอ

7 ส.ค. 2563
การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

นศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อิน

5 ส.ค. 2563
ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

ประชุมพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อ