ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
21 พ.ย. 2562
อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ

18 พ.ย. 2562
ประชุมสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมสมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

14 พ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจร

12 พ.ย. 2562
พิธีต้อนรับและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

พิธีต้อนรับและแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้

11 พ.ย. 2562
มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ไตรมาสที่ 1

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ไตรมาสที่ 1

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้ว

8 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ

6 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

5 พ.ย. 2562
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา

29 ต.ค. 2562
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก