ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
25 พ.ค. 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

22 พ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ลง

21 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศัก

20 พ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อ

19 พ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

18 พ.ค. 2563
โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

13 พ.ค. 2563
เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เป็นตัวแทนมอบเงินให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ขอขอบคุณนายคมกฤษ ศิริรักษ์ (เสี่ยกอล์ฟ)

13 พ.ค. 2563

"ตู้ปันสุข อบต.ห้วยยั้ง"

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค

12 พ.ค. 2563
มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย กรณีเกิดวาตภัยเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของ นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นา