ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
3 ม.ค. 2566
“ งดให้ งดรับ ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

“ งดให้ งดรับ ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

“ งดให้ งดรับ ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่าง

29 ก.ย. 2565
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

1 ก.ย. 2565
รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุจริต แอบอ้าง เรียกร้องเงิน และ NO GIFT POLICY งดรับงดให้ ของขวัญในทุกเทศกาล

วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินท

22 ส.ค. 2565
มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์

22 ส.ค. 2565
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประชุมสภาประชุมสภาฯ สมัยส

17 ส.ค. 2565
โครงการขยะ (ลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน)

โครงการขยะ (ลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน)

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ