ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
29 ม.ค. 2564
มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)

มอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบหมายให้ นาง

13 ม.ค. 2564
มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ อสม.

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พร

18 ธ.ค. 2563
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที

16 ธ.ค. 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

14 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์

8 ธ.ค. 2563
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายก

7 ธ.ค. 2563
โครงการจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม และ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง

โครงการจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อซ่อมแซมถนนชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขขุม และ หมู่ที่ 5 บ้านดอกเข็ม ตำบลห้วยยั้ง

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

7 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยยั้ง ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักด