ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
22 ส.ค. 2565
มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

มอบรถเข็นวีลแชร์ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์

22 ส.ค. 2565
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประชุมสภาประชุมสภาฯ สมัยส

17 ส.ค. 2565
โครงการขยะ (ลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน)

โครงการขยะ (ลดปริมาณการใช้และคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน)

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอ

15 ส.ค. 2565
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3

10 ส.ค. 2565
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3

9 ส.ค. 2565
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นาย

9 ส.ค. 2565
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน-ความดัน หมู่ที่ 1

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน-ความดัน หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เป

4 ส.ค. 2565
มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

มอบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกอง