ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
21 พ.ย. 2562
อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

อำเภอ.ยิ้ม.เคลื่อนที่ และคาราวานแก้จน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ

14 พ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจร

14 มิ.ย. 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักด

5 มิ.ย. 2562
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ตามสัดส่วนระดับตำบล

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อ

31 พ.ค. 2562
โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยยั้ง

โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.ห้วยยั้ง

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง มอบให้นายสุวิ

7 มี.ค. 2562
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหา

4 มี.ค. 2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย

    วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

18 ต.ค. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที

16 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งข่าว ณ. วันที่