ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
7 มี.ค. 2562
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2562

    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหา

4 มี.ค. 2562
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพรานกระต่าย

    วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยย

18 ต.ค. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที

16 ต.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

    ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งข่าว ณ. วันที่

11 ต.ค. 2561
ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับตำบล

    วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศ

21 ก.ย. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยวิสามัญ ครั้งท

22 ส.ค. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั

14 ส.ค. 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2561

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั

13 มี.ค. 2561
โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติงานในองค์กร

    เพื่อกระตุ้นให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตื่นตัวเห็นความสำคัญหันมา