ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง

  • วันที่ 21 ก.พ. 2562
  • (159) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองห้วยยั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding) กับ กำแพงเพชรวิศวกรรมและเทคโนโลยี  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)