ประการผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง-บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • จัดซื้อ-จัดจ้าง /
  • ประการผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง-บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง

ประการผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง-บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง

  • วันที่ 22 ม.ค. 2562
  • (138) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรียเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบรรจง-บ้านนางหนูยิ้ม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว ตำบลห้วยยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ  นรงค์  เป็นเงินทั้งสิ้น  88,000.-  บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)