ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า)