ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

  • วันที่ 1 ก.พ. 2562
  • (123) เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้ดำเนินการตามแบบ สขร.1 เพื่อให้ประชาชนตรวจดูผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 

เอกสารดาวน์โหลด :