ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางสมจัง วงครุฑ-บ้านนายกระท้อน มะลิพรม หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยั้ง