ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

  • วันที่ 11 ก.พ. 2564
  • (998) เข้าชม

ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โดยการนำของนายขจรศักดิ์ อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้งได้รับแจ้งจากอำเภอพรานกระต่าย ว่าธนาคารกรุงไทย มีกำหนดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ “ให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน” (เนื่องจากกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการฯ / กลุ่มผู้มีแอปเป๋าตัง / กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการอยู่แล้ว) ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย

สำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียนโครงการเราชนะ ขอให้นำบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา 1 ฉบับ มาด้วย กรณีเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ขอให้มีญาติพี่น้องลูกหลานพามาและมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :