"ภาษีป้าย"

"ภาษีป้าย"

  • วันที่ 10 ก.พ. 2564
  • (120) เข้าชม

"ภาษีป้าย" 

***ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม  2564 

***ชำระเงินภายใน  15  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

 

ติดต่อสอบได้ที่  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

โทร  055-741652  ต่อ  12

เอกสารดาวน์โหลด :