ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ข่าวสาร อบต. /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง