ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

  • หน้าแรก /
  • ประกาศ /
  • ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

  • วันที่ 28 พ.ค. 2563
  • (22) เข้าชม

ขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรวจสอบข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่าน หากไม่ถูกต้องสามารถแจ้งขอแก้ไขได้ภายใน 15 วัน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง โทร. 055-741652 ต่อ 12