ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

  • หน้าแรก /
  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประกาศ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกชนิด 6 ล้อ รถกระเช้าไฟฟ้า)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการแข่งขัน ฟุตบอลชาย 7 คน และวอลเลย์บอลชาย ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง พ.ศ.2566
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง แจ้งขอยื่นแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนในการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2564-2570
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ สายบ้านคลองกลาง-บ้านดอกเข็ม
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองทองหนองแหน) หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลุมทราย) หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุก ตำบลถ้ำหกระต่ายทอง